CORRECCIÓ errades Resolució 3 juny 2022, relació de beneficiaris de les subvencions concedides a l'empara de la convocatòria d'ajuda per a la millora de les condicions de producció i comercialització de la mel 2022

Fecha de publicación: 21/06/2022
Fuente: Agronews comunitat valenciana. Apicultura
CORRECCIÓ errades Resolució 3 juny 2022, relació de beneficiaris de les subvencions concedides a l'empara de la convocatòria d'ajuda per a la millora de les condicions de producció i comercialització de la mel 2022
Agronews Comunitat Valenciana
Mar, 21/06/2022 - 10:07


Fechas
21/06/2022Archivos

2022_5709.pdf